Ministerieel Besluit van 05 december 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2017040978
pub.
10/01/2018
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040978

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016201505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel Besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de gemeenschappelijke sociale dienst van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 7bis, vervangen door het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 20 april 1965, artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016201505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel Besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de gemeenschappelijke sociale dienst van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België uit te breiden om een minimale vertegenwoordiging van iedere afdeling van de instelling in dit orgaan te waarborgen;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van Afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW2 of SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van Afdelingshoofd om voor een minimum aanwezigheid van leden in de Directieraad te zorgen en dat om de juiste toepassing te waarborgen van de personeelsstatuten zoals die op het ogenblik van toepassing zijn;

Overwegende dat dhr. F. Leen, Departementshoofd, op 1 april 2017 met pensioen is gegaan;

Overwegende dat mevr. V Bücken, Afdelingshoofd, haar ontslag op 22 februari 2017 heeft gegeven;

Gelet op de aanvraag geformuleerd door de Algemeen Directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België van 27 april 2017, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016201505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel Besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de gemeenschappelijke sociale dienst van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten, worden de woorden "Mevr. V. Bücken, afdelingshoofd, wordt toegevoegd" vervangen door de woorden "Dames I. Vanhoonacker en S. Van Sprang, Afdelingshoofden a.i., worden toegevoegd".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017.

Art. 3.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2017.

Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^