Ministerieel Besluit van 05 december 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot machtiging van twee wetenschappelijke personeelsleden bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de titel van Afdelingshoofd ad interim te dragen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2017040979
pub.
10/01/2018
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040979

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot machtiging van twee wetenschappelijke personeelsleden bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de titel van Afdelingshoofd ad interim te dragen


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikelen 7 en 7bis, vervangen door het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW2 of SW3 kunnen worden aangesteld om een minimaal aantal leden in de raad van bestuur en de pariteit in de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te waarborgen, Besluit :

Artikel 1.Mevr. I Vanhoonacker, Nederlandstalige ambtenaar van de klasse SW2 en Mevr. S. Van Sprang, Franstalige ambtenaar van de klasse SW2, zijn gemachtigd de titel van a.i. Afdelingshoofd te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017.

Art. 3.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2017.

Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^