Ministerieel Besluit van 05 februari 2010
gepubliceerd op 11 februari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2010015023
pub.
11/02/2010
prom.
05/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2010. - Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid


De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 juli 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken, inzonderheid op artikel 2, 2°, Besluit :

Artikel 1.De notariële bevoegdheid waarvan sprake in artikel 2, 2°, van voorgenoemde wet wordt verleend of bevestigd aan de titularis van de volgende consulaire posten : 1. Johannesburg (Zuid-Afrika) 2.Kaapstad (Zuid-Afrika) 3. Keulen (Duitsland) 4.Rio de Janeiro (Brazilië) 5. Sao Paulo (Brazilië) 6.Yaounde (Kameroen) 7. Montreal (Canada) 8.Toronto (Canada) 9. Shanghai (China) 10.Hongkong (China) 11. Guangzhou (China) 12.Lubumbashi (Kongo) 13. Barcelona (Spanje) 14.Alicante (Spanje) 15. Santa Cruz de Tenerife (Spanje) 16.Atlanta (VSA) 17. Los Angeles (VSA) 18.New York (VSA) 19. Rijsel (Frankrijk) 20.Straatsburg (Frankrijk) 21. Mumbai (India) 22.Jerusalem (Israel) 23. Milaan (Italië) 24.Pristina (Kosovo) 25. Casablanca (Marokko) 26.Tanger (Marokko) 27. Sint-Petersburg (Rusland) 28.Genève (Zwitserland) 29. Taipei (Taiwan) 30.Istanbul (Turkije)

Art. 2.Het onderhavig ministerieel besluit vervangt en annuleert vanaf de datum van inwerkingtreding alle andere ministeriële besluiten die voordien uitgevaardigd werden van de toekenning voor de notariële bevoegdheid aan de titularissen van de consulaire posten.

Art. 3.Het onderhavig ministerieel besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 februari 2010.

S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^