Ministerieel Besluit van 05 februari 2014
gepubliceerd op 03 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024054
pub.
03/03/2014
prom.
05/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 270, § 1, alinea 1, 1° en 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg sluiten, waarbij onder andere Mevr. Vinciane Quoidbach tot plaatsvervangende lid van het Raad van bestuur van het KCE werd benoemd, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, ter vervanging van Mevr. Vinciane Quoidbach waarvan hij het mandaat zal beëindigen : De heer Colantoni, Claudio, wonende te Ecaussinnes, plaatsvervanger voor de heer Stamatakis, Lambert.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 februari 2014.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^