Ministerieel Besluit van 05 juli 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000716
pub.
21/07/2001
prom.
05/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1991 waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van dat register worden verleend, inzonderheid op artikel 1, 3°, Besluit :

Artikel 1.De volgende personeelsleden van niveau I behorend tot de Algemene Direcie van de Algemene Rijkspolitie zijn gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register : - De heer Bjorn Branfaut; - De heer Jan Cappelle; - Mevr. Pascale Cornette; - Mevr. Ann De Backer; - Mej. Heidi Deridder; - Mevr. Pascale Everaert; - Mej. Bénédicte Flamend; - Mevr. Geneviève Franchet; - De heer Samir Hajji; - Mej. Aline Jeandrain; - Mevr. Charlotte Laurent; - De heer Vincent Mairlot; - De heer Frédéric Micheels; - Mevr. Gwendolyne Mus; - Mej. Ilse Parmentier; - Mevr. Karen Peeters; - Mej. Iris Rubbens; - Mevr. Veerle Van Crombrugge; - De heer Steven Supply; - Mej. Liesbeth Vandenbergen; - Mej. Lien Van Ginderachter; - Mej. Bea Vossen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 juli 2001.

Brussel, 5 juli 2001.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^