Ministerieel Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 05 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022577
pub.
05/08/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 5 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/1996 pub. 16/10/1997 numac 1997022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, Besluit :

Artikel 1.De volgende instellingen voor afneming, bereiding, bewaring en distributie van bloed en labiele bloedprodukten, worden voor een periode van twee jaar ingaand op 1 januari 2004, erkend : 1° het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen;2° la Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96, 1080 Brussel; 3° V.Z.W. La Transfusion du Sang, boulevard Joseph II 11B, Charleroi; 4° bloedtransfusiedienst van het A.Z. Sint-Jan AV, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Art. 2.§ 1. Volgende centra voor afneming, bereiding, bewaring en distributie van bloed en labiele bloedprodukten worden erkend voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2004; 1° Centre de Mont Godinne, avenue G.Therasse 1, 5530 Yvoir dat afhangt van de V.Z.W. « La Transfusion du Sang » van Charleroi; 2° Centrum Albert Hustin, Hoogstraat 322, 1000 Brussel dat afhangt van het Croix-Rouge de Belgique;3° Bloedtransfusiecentrum Antwerpen, Wilrijkstraat 8, 2650 Edegem dat afhangt van het Belgische Rode Kruis;4° Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent dat afhangt van het Belgische Rode Kruis; 5° Bloedtransfusiecentrum Vlaams-Brabant-Limburg, O.L.V.-straat 42, 3000 Leuven dat afhangt van het Belgische Rode Kruis; 6° Bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen, Lieven Bauwensstraat 16, 8200 Brugge dat afhangt van het Belgische Rode Kruis;7° Centre de transfusion de Liège, rue Dos Fanchon 41, 4020 Liège dat afhangt van het Croix-Rouge de Belgique;8° Centre de transfusion du Brabant, Hainaut, avenue Max Buset 40, 7100 La Louvière dat afhangt van het Croix-Rouge de Belgique;9° Centre de tranfusion de Nationale 4, rue des Dames Blanches 34, 5000 Namur dat afhangt van het Croix-Rouge de Belgique. § 2. Het Centrum Louis Steens, Moscikilaan 21, 1180 Brussel dat afhangt van de V.Z.W. « La Transfusion du Sang » van Charleroi wordt erkend tot 30 april 2004.

Art. 3.Het Ministerieel besluit van 25 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^