Ministerieel Besluit van 05 juli 2011
gepubliceerd op 15 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011258
pub.
15/07/2011
prom.
05/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 2011. - Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende instelling van een bijzondere commissie genaamd "Indexcommissie" en houdende afschaffing van de "Commissie der indexcijfers van de kleinhandelsprijzen en de levensduurte", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1997, Besluit :

Artikel 1.Wordt voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Indexcommissie benoemd : - de heer DENAYER, L., secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.Worden voor een termijn van zes jaar tot leden van de Indexcommissie benoemd : a) als wetenschappelijke persoonlijkheden, bijzonder bevoegd inzake indexcijfers : - de heer SCHOUTENS, W., professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, - Mevr. COMBLE, K., professor aan de "Université de Mons", - de heer CINCERA, M., professor aan de "Université libre de Bruxelles", - de heer ARTIGE, L., professor aan de "Université de Liège", - de heer OMEY, E., professor aan de Universiteit Gent, - Mevr. FADEUR, Ch., assistente aan "Gembloux Agro Bio Tech", - de heer PARYS, W., professor aan de Universiteit Antwerpen; b) als vertegenwoordigers van het Algemeen Belgisch Vakverbond : effectieve leden : - Mevr.DEMELENNE, A., algemeen secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond, - de heer VANDE KEYBUS, L., adviseur bij de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond, - Mevr. VERHUE, M., adviseur bij de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond; plaatsvervangende leden : - de heer QUINTARD, Ch., directeur van het economisch departement van de federale studiedienst bij het Algemeen Belgisch Vakverbond, - Mevr. DELMEE, M., ondervoorzitter van de Bond Bedienden, Technici en Kaders, - Mevr. DEBACKER, K., adviseur bij de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond; c) als vertegenwoordigers van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België : effectieve leden : - de heer BECKER, M., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, - Mevr. DUPUIS, B., medewerkster bij de studiedienst van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, - de heer LEEMANS, M., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; plaatsvervangende leden : - de heer HANSSENS, R., medewerker bij de studiedienst van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, - Mevr. VAN LAER, A., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, - de heer PAERMENTIER, Ph., diensthoofd bij het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; d) als vertegenwoordigers van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : effectief lid : - Mevr.JONCKHEERE, C., economisch adviseur bij de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; plaatsvervangend lid : - de heer VERCAMST, J., nationaal voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; e) als vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen : effectieve leden : - de heer VANCRONENBURG, G., adviseur bij het economisch departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen, - Mevr. GROENINCK S., adviseur bij het economisch departement van Fedustria, - Mevr. SCREURS J., adviseur bij het economisch departement van Agoria, - de heer HAEGEMAN P., adviseur bij het economisch departement van Comeos, - de heer DOUTREPONT, M., directeur sociale zaken bij Fevia; plaatsvervangende leden : - de heer MAGDALENIC, I., adviseur bij Essenscia, - de heer DE ROOCK, Ch., directeur bij Fedustria, - de heer MORIS, Ch., directeur-generaal van Fevia, - Mevr. VAN GRAMBEREN, A., economisch adviseur bij Creamoda, - de heer HERREMANS, J., directeur-generaal van Febeg; f) als vertegenwoordigers van de landbouworganisaties : effectief lid : - de heer HUYGHE, F., adviseur akkerbouw en economisch beleid bij de Boerenbond; plaatsvervangend lid : - Mevr. LE BORNE, Ch., fiscaal adviseur bij de "Fédération wallonne de l'Agriculture"; g) als vertegenwoordigers van de Middenstand : effectief lid : - de heer VANDORPE, G., economisch adviseur bij de studiedienst van Unizo; plaatsvervangend lid : - de heer TCHINDA, Ch., economist-statisticus bij de Nationale Federatie der Unies van de Middenstand.

Art. 3.Wordt voor een termijn van zes jaar tot secretaris van de Indexcommissie benoemd : - de heer VRANKEN, P., adviseur bij de Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Wordt voor een termijn van zes jaar tot adjunct-secretaris van de Indexcommissie benoemd : - Mevr. PUSTJENS, H., attaché bij de Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 5 juli 2011.

Brussel, 5 juli 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^