Ministerieel Besluit van 05 juni 2001
gepubliceerd op 26 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001007161
pub.
26/06/2001
prom.
05/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1999 en 29 april 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juni 1999;

Gelet op het gemotiveerd advies van 23 maart 2000 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité overeenstemmend met het Sectorcomité XIV, Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën gegeven op 26 januari en 21 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 04 januari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen gegeven op 22 juni 2000, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juni 1999 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.§ 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging worden onderverdeeld als volgt : A. ADMINISTRATIEF PERSONEEL 6 van de 23 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13B; 1 van de 5 betrekkingen van industrieel ingenieur-directeur wordt bezoldigd in de weddenschaal 13B; 1 van de 4 betrekkingen van vertaler-revisor-directeur wordt bezoldigd in de weddenschaal 13B;

De betrekking van architect-directeur kan worden bezoldigd in de weddenschaal 13B; 4 van de 16 betrekkingen van ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10F; 6 van de 25 betrekkingen van apotheker worden bezoldigd in de weddenschaal 10F; 8 van de 16 betrekkingen van ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10E; 13 van de 25 betrekkingen van apotheker worden bezoldigd in de weddenschaal 10E; 46 van de 131 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; 40 van de 114 betrekkingen van industrieel ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; 6 van de 17 betrekkingen van vertaler revisor worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; 4 van de 10 betrekkingen van architect worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; 1 van de 4 betrekkingen van scheikundig expert wordt bezoldigd in de weddenschaal 10C; 3 van de 9 betrekkingen van audiovisueel expert worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; 1 van de 2 betrekkingen van meteoroloog wordt bezoldigd in de weddenschaal 10C; 1 van de 4 betrekkingen van tandarts wordt bezoldigd in de weddenschaal 10C; 5 van de 19 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris worden bezoldigd in de weddenschaal 28B; 10 van de 40 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28L; 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend weervoorspeller wordt bezoldigd in de weddenschaal 28L; 12 van de 47 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler worden bezoldigd in de weddenschaal 28I; 2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28F; 3 van de 12 betrekkingen van eerstaanwezend landmeter-expert onroerende goederen worden bezoldigd in de weddenschaal 28D;

De betrekking van eerstaanwezend landschapsdeskundige kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28D; 68 van de 270 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus worden bezoldigd in de weddenschaal 28F; 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend audiovisueel assistent wordt bezoldigd in de weddenschaal 28F; 43 van de 161 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 1 van de 3 betrekkingen van hoofdmeteoroloog-waarnemer wordt bezoldigd in de weddenschaal 22B; 225 van de 1.023 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30F; 286 van de 1.023 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30H; 102 van de 1.023 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30I; 35 van de 117 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42C; 27 van de 117 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42D; 8 van de 117 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42E; 4 van de 13 betrekkingen van wachter worden bezoldigd in de weddenschaal 42C; 3 van de 13 betrekkingen van wachter worden bezoldigd in de weddenschaal 42D; 1 van de 13 betrekkingen van wachter wordt bezoldigd in de weddenschaal 42E. B. TECHNISCH PERSONEEL 26 van de 103 betrekkingen van eerstaanwezend technisch assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28D; 5 van de 18 betrekkingen van hoofdtechnicus worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 9 van de 43 betrekkingen van technisch adjunct worden bezoldigd in de weddenschaal 30G; 15 van de 43 betrekkingen van technisch adjunct worden bezoldigd in de weddenschaal 30J;

C. MEESTERS-, VAK- EN DIENSTPERSONEEL 24 van de 89 betrekkingen van opperwerkmeester worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 211 van de 972 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30G; 338 van de 972 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30J; 52 van de 108 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42E. § 2. In - 8 van de 31 betrekkingen van eerstaanwezend pararnedicus bezoldigd volgens de weddenschaal 28F; - 4 van de 15 betrekkingen van bestuurschef bezoldigd volgens de weddenschaal 22B; - 13 van de 57 betrekkingen van klerk bezoldigd volgens de weddenschaal 30F; - 16 van de 57 betrekkingen van klerk bezoldigd volgens de weddenschaal 30H; - 6 van de 57 betrekkingen van klerk bezoldigd volgens de weddenschaal 30I; - 1 van de 3 betrekkingen van technisch adjunct bezoldigd volgens de weddenschaal 30G; - 1 van de 3 betrekkingen van technisch adjunct bezoldigd volgens de weddenschaal 30J; - 7 van de 32 betrekkingen van vakman bezoldigd volgens de weddenschaal 30G; - 11 van de 32 betrekkingen van vakman bezoldigd volgens de weddenschaal 30J; - 8 van de 28 betrekkingen van beambte bezoldigd volgens de weddenschaal 42C; - 6 van de 28 betrekkingen van beambte bezoldigd volgens de weddenschaal 42D; - 2 van de 28 betrekkingen van beambte bezoldigd volgens de weddenschaal 42E; - 11 van de 22 betrekkingen van geschoold arbeider bezoldigd volgens de weddenschaal 42E, opgericht ter vervanging van arbeidskosten van contractuelen en opgenomen in de artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1999 en 29 april 2001, kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractuelen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007159 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging.

Brussel, 5 juni 2001.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^