Ministerieel Besluit van 05 juni 2001
gepubliceerd op 07 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014127
pub.
07/07/2001
prom.
05/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (sector VI)


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 10 en 11, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personel, inzonderheid op de artikelen 34, 37, 38 en 41 tot 44;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 22 mei 2001, uitgebracht door het hoog overlegcomité, opgericht in het gebied van het Sectorcomité VI, Besluit :

Artikel 1.Bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt een tussenoverlegcomité opgericht, met als gebied het Algemeen Secretariaat, de Algemene Diensten, het Bestuur van het Vervoer te Land, het Bestuur van het Vervoer te Land, het Bestuur van de Luchtvaart, het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur en de Afzonderlijke Personeelsformatie van de Ex-RMT.

Art. 2.Het tussenoverlegcomité wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal.

De Directeur-generaal van de Algemene Diensten is plaatsvervangend voorzitter.

De afvaardiging van de overheid omvat bovendien volgende leden : a) de Directeur-generaal van de Algemene Diensten;b) de Directeur-generaal van het Bestuur van de het Vervoer te Land;c) de Directeur-generaal van het Bestuur van de Luchtvaart;d) de Directeur-generaal van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart;e) de Directeur-generaal van het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur;f) de Directeur-generaal van de Afzonderlijke Personeelsformatie van de Ex-RMT;g) de Adviseur-generaal van het Algemeen Secretariaat; of hun afgevaardigde.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 28 januari 1993 houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (Sector VI) wordt opgeheven.

Brussel, 5 juni 2001.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^