Ministerieel Besluit van 05 maart 2002
gepubliceerd op 29 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2002, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022237
pub.
29/03/2002
prom.
05/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MAART 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2002, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 88, gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, 93 en 97;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2001 houdende vaststelling van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het dienstjaar 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 9 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998, 24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 25 september 2000, 12 januari 2001, 4 juli 2001 en 4 oktober 2001;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 8 en 14 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 december 2001 en 1 maart 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd, enerzijds, door de noodzaak de beheerders te informeren voor 1 januari 2002 over de van toepassing zijnde regels in 2002 en opdat de voorziene maatregelen met ingang van 1 januari 2002 zouden kunnen uitgevoerd worden zonder dat het nodig is dit te doen met terugwerkende kracht en, anderzijds, doordat het onmogelijk is de bovenvermelde verplichtingen te respecteren aangezien het huidig besluit niet genomen kan worden zonder het nemen van het koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2002 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen dat dit laatste besluit is goedgekeurd door de Ministerraad van 21 november 2001;

Gelet op het advies n° 32.983/3 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De bepalingen van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998, 24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 25 september 2000, 12 januari 2001, 4 juli 2001 en 4 oktober 2001 worden, voor het dienstjaar 2002, geconcretiseerd door en aangevuld met de bepalingen van dit besluit.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt bedoeld met : 1° "het koninklijk besluit van 30 juli 1986" : het koninklijk besluit van 30 juli 1986 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend;2° "het ministerieel besluit van 2 augustus 1986" : het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998, 24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 25 september 2000, 12 januari 2001, 4 juli 2001 en 4 oktober 2001;3° "het ministerieel besluit van 2 mei 1995" : het ministerieel besluit van 2 mei 1995 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;4° "het ministerieel besluit van 27 december 1995" : het ministerieel besluit van 27 december 1995 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1996, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;5° "het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten" : het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;6° "het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin sluiten" : het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;7° "het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten" : het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;8° "het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten » : het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs ver verpleegdagen, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;9° "het ministerieel besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6, § 2, van het ministerieel besluit van 23 december 1999 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpl sluiten" : het ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6, § 2, van het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. HOOFDSTUK II. - Vaststelling van het budget 1e Sectie. - Deel A van het budget voor alle ziekenhuizen Onderafdeling 1. - Onderdeel A1 van het budget

Art. 3.§ 1. Het percentage bedoeld in artikel 16, § 2, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 kan, volgens nader te bepalen regels, op 70 % gebracht worden ingeval van toepassing van het koninklijk besluit van 30 juli 1986. § 2. Het bedrag per verpleegdag, om de investeringslasten van het ziekenhuis te dekken, die voortkomen uit de invoering van de SIS-kaart en de informaticaproblemen met betrekking van de overgang van het jaar 2000 blijft behouden op 1 januari 2002.

Onderafdeling 2. - Onderdeel A2 van het budget

Art. 4.De in artikel 21, § 2, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 bedoelde intrestvoet wordt op 5,80 % vastgesteld.

Onderafdeling 3. - Onderdeel A3 van het budget

Art. 5.Het bedrag van de niet-geïndexeerde algemene lasten zoals bedoeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 is gelijk aan nul op 1 januari 2002.

Onderafdeling 4. - Onderdeel A4 van het budget

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 22bis, § 3, 2°, e), van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 is het aantal voor 2002 in aanmerking genomen simulaties gelijk aan het aantal van 2000.

Sectie 2. - Deel B van het budget Onderafdeling 1. - Algemene ziekenhuizen behalve deze erkend onder index Sp Rubriek 1. - Onderdeel B1 van het budget

Art. 7.Onderdeel B1 van het budget van financiële middelen op 1 januari 2002 wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001, en dat zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10 van het huidig besluit.

Rubriek 2 - Onderdeel B2 van het budget

Art. 8.Onderdeel B2 van het budget van financiële middelen op 1 januari 2002 wordt vastgesteld op de waarde per 31 december 2001 zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10 van het huidig besluit.

Art. 9.De bij toepassing van artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 mei 1995, van artikel 8, § 1 van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten, van artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin sluiten, van de artikelen 8 en 9bis van het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten, van artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten en van artikel 2 van het ministerieel besluit van 29 september 2000 toegekende bedragen alsmede de voorwaarden voor de toekenning ervan blijven op 1 januari 2002 behouden.

Rubriek 3. - Gemeenschappelijke bepalingen voor de Onderdelen B1 en B2

Art. 10.De Onderdelen B1 en B2 van het budget van financiële middelen worden voorlopig respectievelijk verminderd met 0,28 % en 0,70 % vanaf 1 januari 2002.

Op 1 juli 2002 zullen de verminderingen van het budget van ieder ziekenhuis bepaald worden in functie van de volgende factoren : - de vermindering van het aantal verantwoorde en vergoede verpleegdagen, meer specifiek door de aanmoediging van de daghospitalisatie; - een beter gebruik van de spoedgevallendiensten rekening houdend met de aard van de ontwikkelde activiteiten in de vermelde diensten en met het sociaal karakter van het ziekenhuis.

De verminderingen zoals bedoeld onder alinea 1 voor de periode van 1 januari 2002 tot 30 juni 2002 zullen herzien worden vanaf 1 juli 2002 op basis van de toepassing van deze nieuwe regels.

Rubriek 4. - Onderdeel B3 van het budget.

Art. 11.Voor de toepassing van artikel 47, 2°, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 is het aantal simulaties voor 2002 gelijk aan het aantal van 2000.

Rubriek 5. - Onderdeel B4 van het budget.

Art. 12.Onverminderd de toepassing van artikel 48, §§ 6, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 en 28, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 wordt onderdeel B4 van het budget van financiële middelen vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 6. - Onderdeel B5 van het budget.

Art. 13.Onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op de waarde per 31 december 2001.

Rubriek 7. - Onderdeel B6 van het budget.

Art. 14.Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001.

Onderafdeling 2. - Ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp Rubriek 1. - Onderdelen B1 en B2 van het budget

Art. 15.De onderdelen B1 en B2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, worden vastgesteld op de bedragen overeenkomend met hun waarde per 31 december 2001.

Rubriek 2. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 16.Onverminderd artikel 48, §§ 17 en 23, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, wordt onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, vastgesteld op een bedrag dat overeenstemt met zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 3. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 17.Het onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 4. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 18.Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001.

Onderafdeling 3. - Psychiatrische ziekenhuizen Rubriek 1. - Onderdelen B1 van het budget

Art. 19.Het onderdeel B1 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 2. - Onderdeel B2 van het budget

Art. 20.Het onderdeel B2 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen wordt vastgesteld op een bedrag overeenstemmend met zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 3. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 21.Onverminderd artikel 48, §§ 2, 16, 17, 23, 25 en 27, wordt onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen vastgesteld op een bedrag dat overeenstemt met zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 4. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 22.Het onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001.

Rubriek 5. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 23.Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2001. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van het quotum van verpleegdagen

Art. 24.Het quotum van de verpleegdagen wordt voor de algemene ziekenhuizen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 25.Voor de psychiatrische ziekenhuizen wordt het quotum van verpleegdagen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986. HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen

Art. 26.Het beschikbaar bedrag zoals bedoeld in artikel 48, § 23, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 wordt vastgesteld op EUR 2.771.449.

Art. 27.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, op 5 maart 2002.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^