Ministerieel Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 15 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en van plaatsvervangende leden van de Raad « Ambachtslieden »

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017011165
pub.
15/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011165

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


5 MAART 2017. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en van plaatsvervangende leden van de Raad « Ambachtslieden »


De Minister van Middenstand, Gelet op de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, artikel 23, gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Aan de heer Edwin Wolfs, die zijn mandaat neerlegt op 1 april 2017, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van effectief lid van de Nederlandse taalrol van de Raad « Ambachtslieden ».

Art. 2.Wordt eervol ontslagen uit zijn functie van plaatsvervangend lid van de Nederlandse taalrol van de Raad « Ambachtslieden » en wordt benoemd tot effectief lid van de Nederlandse taalrol van de Raad « Ambachtslieden », de heer Alwin Ghyselen.

Art. 3.De heer Francis Otte wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Nederlandse taalrol van de Raad « Ambachtslieden ».

Art. 4.Aan mevrouw Françoise Vandersmissen wordt eervol ontslag verleend uit haar functie van plaatsvervangend lid van de Franse taalrol van de Raad « Ambachtslieden ».

Art. 5.De heer Tanguy Darbé wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Franse taalrol van de Raad « Ambachtslieden ».

Brussel, 5 maart 2017.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^