Ministerieel Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 15 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en houdende ontslag van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017011167
pub.
15/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011167

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


5 MAART 2017. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en houdende ontslag van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten


De Minister van Middenstand, Gelet op de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van landmeters-experten, artikel 5, eerste lid, Besluit :

Artikel 1.Aan de heer Edwin Wolfs, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die zijn mandaat neerlegt op 1 april 2017, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van werkend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.

Art. 2.Wordt eervol ontslagen uit zijn functie van plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten en wordt benoemd tot werkend assessor van dezelfde Kamer, de heer Gert Lievens, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Brussel, 5 maart 2017.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^