Ministerieel Besluit van 05 mei 2008
gepubliceerd op 13 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011165
pub.
13/05/2008
prom.
05/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MEI 2008. - Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, artikel 44, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2006 tot oprichting van een Algemene Directie Mededinging bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, Besluit :

Artikel 1.Worden overeenkomstig artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, gemachtigd, de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging waarvan de namen volgen : de heer Steenbergen, Jacques, directeur-generaal;

Mevr. Crèvecoeur, Bernadette, adviseur; de heer Isselée, Johan, adviseur; de Mevrn. Bouillet, Anne; De Vliegher, Katrijn; Delmeire, Charlotte;

Dembo Ayaki, Micheline; Léonard, Julie; Makoko, Michèle; Mutamba, Jeanne; Simsek, Eylem; Teugels, Nancy; Van Overmeire, Katlyn;

Verbanck, Lindsey; Van Goethem, Silvie; Walrant, Anne; Wyns, Devi; attachés; de heren Capierri, Cosimo; Coppé, Patrick; Godfurnon, Alain; Hofman, Tom; Marchand, Karel; Marlière, Géry; Moerman, Eric; N'Djali Luswanga, Willy; Persoons, Dirk; Sleebus, Herman; Vertongen, Dirk; Wettinck, Carl; attachés; de heer Frennet, Axel, d.d. attaché.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 2008.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^