Ministerieel Besluit van 05 mei 2009
gepubliceerd op 02 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024166
pub.
02/07/2009
prom.
05/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MEI 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008024334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor de erkenning van geneesheren-specialisten en huisartsen, artikel 6, § 4, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008024334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikelen 2 en 3, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008024334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen wordt het woord « jurist, » ingevoegd tussen het woord « Xavier, » en het woord « woonachtig ». § 2. in artikel 3 van hetzelfde ministerieel besluit wordt het woord « jurist, » ingevoegd tussen het woord « Peter, » en het woord « woonachtig ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.

Brussel, 5 mei 2009.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^