Ministerieel Besluit van 05 mei 2011
gepubliceerd op 11 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy van de gouverneur van de provincie Henegouwen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000391
pub.
11/07/2011
prom.
05/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


5 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy van de gouverneur van de provincie Henegouwen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Gelet op het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy, voorgelegd door de gouverneur van de provincie Henegouwen, Besluit : Enig artikel. Het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy van de gouverneur van de provincie Henegouwen wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, op 5 mei 2011.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^