Ministerieel Besluit van 05 november 2010
gepubliceerd op 10 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000664
pub.
10/12/2010
prom.
05/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op het artikel 84;

Gelet het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006022470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende he type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006036060 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie sluiten houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale raad van Beroep, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de op pensioen stelling met ingang van 1 oktober 2008 van de heer De Veuster, Alfons, attaché en aangewezen als plaatsvervangend assessor voor het ACV-Openbare Diensten;

Gelet op de op pensioen stelling met ingang van 1 november 2008 van de heer Billiet, Johan, adviseur generaal, tweetalig adjunct en aangewezen als gewoon assessor voor de overheid;

Gelet op de op pensioen stelling met ingang van 1 maart 2009 van de heer Grunewald, Patrick, adviseur en aangewezen als gewoon assessor voor de overheid;

Gelet op de aanvraag tot op pensioenstelling van Mevr. Herremans, Marie-Jeanne, administratief deskundige en aangewezen als plaatsvervangend assessor voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt;

Gelet op de voordracht van ACV-Openbare Diensten om de heer Vermeulen, Steven, attaché, te benoemen als plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep voor het ACV-Openbare Diensten;

Gelet op de voordracht van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt om de heer De Steur, Jan, adviseur, te benoemen als plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep, voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Besluit :

Artikel 1.Om in de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep te zetelen : a) worden als assessor aangewezen : Mevrn.: Goddro, Elza, adviseur;

De Wever, Louisa, atatché;

De heren : Boghaert, Luc, adviseur;

De Kock, Frans, adviseur;

Geysen, François, adviseur;

Sengeleng, Piet, attaché; b) worden als plaatsvervangend assessor aangewezen : Mevrn.: Vandeven, Anne, adviseur;

Coppens, Bertina, attaché;

Daemen, Hilde, attaché;

Van De Kerckhove, Ann, attaché;

De heren : Van Der Eecken, Edwin, adviseur;

Van Santvliet, Marc, adviseur.

Art. 2.Om in de Nederlandstalige afdeling te zetelen : a) worden als assessor erkend : Voorgedragen door het ACV-Openbare Diensten : - De heer Versprille, Marnix, administratief deskundige; - Mevr. Roquet, Miriam, veiligheidsassistent;

Voorgedragen door de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : - Mevr. Bens, Ingrid, adviseur; - De heer Tack, Mario, administratief assistent;

Voorgedragen door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - De heer Cauwenberghs, Luc, bestuurschef; - De heer Verbeke, Guy, administratif deskundige; b) worden als plaatsvervangend assessor erkend : Voorgedragen door het ACV-Openbare Diensten : - De heer Vermeulen, Steven, attaché; - De heer De Veirman, Frank, veiligheidsmedewerker;

Voorgedragen door de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : - Mevr. Spaens, Carine, attaché; - De heer Foets, Johan, adviseur;

Voorgedragen door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - De heer De Steur, Jan, adviseur; - De heer Lamote, Patrick, veiligheidsmedewerker.

Art. 3.Als griffier- rapporteur en als plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk aangewezen : - Mevr. Mohammadi, Nahid, attaché; - De heer Vereeken, Franky, attaché.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006022470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende he type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006036060 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie sluiten houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep en haar wijzigingsbesluiten wordt opgeheven.

Brussel, 5 november 2010.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^