Ministerieel Besluit van 06 april 2011
gepubliceerd op 22 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektricitei

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011133
pub.
22/04/2011
prom.
06/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 6, § 1, gewijzigd bij de wet van 1 juni 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank;

Overwegende dat de Raad van State in zijn arrest nr. 210.981 van 3 februari 2011 het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten geschorst heeft;

Overwegende dat de Minister van Energie bij verzoekschrift van 8 maart 2011 de voortzetting van de procedure gevraagd heeft;

Overwegende dat de zaak in het kader van de vernietigingsprocedure momenteel nog steeds hangende is bij de Raad van State onder het rolnummer G/A 196.686/VII-37.817;

Overwegende dat de Raad van State in het kader van de hangende procedure onder het rolnummer G/A 196.686/VII-37.817 mogelijks overgaat tot de vernietiging van het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten, rekening houdend met het feit dat één van de aangevoerde middelen bij arrest nr. 210.981 van 3 februari 2011 als ernstig in aanmerking genomen werd;

Overwegende dat het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten geen gevolgen meer heeft en thans een precair karakter vertoont, hetgeen rechtsonzekerheid creëert;

Overwegende dat de rechtsonzekerheid beperkt dient te worden;

Overwegende dat de voorwaarden inzake de intrekking van het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten vervuld worden en dat deze intrekking zich opdringt;

Overwegende dat de Minister verplicht is een beslissing te nemen over de aanvragen tot het verkrijgen van een domeinconcessie op grond van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, van zodra een aanvraag tot het verkrijgen van een domeinconcessie is ingediend;

Overwegende dat in casu vier aanvragen tot het verkrijgen van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank werden ingediend, te weten door de Tijdelijke Handelsvennootschap SEASTAR, de tijdelijke Handelsvennootschap ELECTRABEL - JAN DE NUL, de NV EVELOP BELGIUM en de NV ELECTRASTAR;

Overwegende dat de Minister zich over deze aanvragen dient uit te spreken;

Overwegende dat wanneer de overheid gehouden is zich op een bepaald ogenblik over een aanvraag uit te spreken, het rechtsherstel tot op dat ogenblik dient terug te werken;

Overwegende dat de Minister gehouden is zich binnen een welbepaalde termijn over de aanvragen tot het verkrijgen van een concessiedomein dient uit te spreken;

Overwegende dat de beslissing over de aanvragen tot het verkrijgen van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank met retroactieve werking dient te worden genomen;

Overwegende dat de wetgeving zoals van toepassing wanneer de Minister de ingetrokken beslissing diende uit te vaardigen, dient toegepast te worden;

Overwegende dat de Raad van State in zijn arrest nr. 210.981 van 3 februari 2011 stelt dat de materiële motivering van het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten niet op motieven berust die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn, wat betreft de beoordeling van de toekenningscriteria vervat in artikel 3, 2° van het voormelde koninklijk besluit van 20 december 2000;

Overwegende dat het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten op het advies van de CREG steunt;

Overwegende dat de Raad van State in zijn arrest nr. 210.981 van 3 februari 2011 geen kritiek uit op andere voorbereidende handelingen van het voormelde ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten;

Overwegende dat het aan de CREG toekomt een nieuw advies te formuleren over de ingediende aanvragen tot het verkrijgen van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank, ingediend door de Tijdelijke Handelsvennootschap SEASTAR, de tijdelijke Handelsvennootschap ELECTRABEL - JAN DE NUL, de NV EVELOP BELGIUM en de NV ELECTRASTAR conform de artikelen 9 en 10 van het voormelde koninklijk besluit van 20 december 2000, zoals van toepassing op het ogenblik dat zij haar oorspronkelijk advies diende te verlenen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010203086 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 06, 22, 25 en 32 van organisatieafdelingen 16, 18, en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het meer van Robertville en in een deel van de Warche type ministerieel besluit prom. 24/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010202171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan sluiten houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank, wordt ingetrokken.

Art. 2.De procedure tot toekenning van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank wordt hernomen.

Art. 3.De CREG wordt verzocht haar advies te brengen conform de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, zoals van toepassing op het ogenblik dat zij haar oorspronkelijke advies diende te verlenen.

Brussel, 6 april 2011.

P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^