Ministerieel Besluit van 06 februari 2003
gepubliceerd op 23 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027252
pub.
23/04/2003
prom.
06/02/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027682 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027685 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027687 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tot instelling van de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming, op 24 november 1989 te Brussel gesloten door de Franse Gemeenschapsexecutieve en de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot regeling van haar werking;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 en 18 mei 2000, 20 december 2000, 29 maart en 9 december 2002, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de hierna vermelde leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers worden verlengd tot de opzegging van het samenwerkingsakkoord tot instelling van de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming, op 24 november 1989 te Brussel gesloten door de Franse Gemeenschapsexecutieve en de Waalse Gewestexecutieve : Als leden voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties : - De heer Jean Jungling; - De heer Ioannis Giltidis; - De heer Jacques Piette; - De heer Henri Schmitz; - De heer Ghislain Darimont; - De heer Denis Gobert.

Als leden voorgedragen door de drie onderwijsnetten : - De heer Stéphane Warlimont; - De heer Jean-Pierre Gillet; - De heer Joseph Léonard; - Mevr. Micheline Cox; - De heer Mario Dethier; - Mevr. Claudine Baiverlain.

Als leden voorgedragen door de erkende diensten voor beroepsopleiding : - De heer Victor Billen; - De heer Didier Habay; - De heer Patrice Henrotay; - De heer Raymond Delbrouck; - Mevr. Nicole Thiebaut.

Als leden gekozen op grond van hun naam of voorgedragen door de Hoge Raad voor Vaste Vorming of beschouwd als representatief van de openbare centra voor maatschappelijke hulp of van de jeugdbescherming : - Mevr. Christine Close; - De heer Didier Nyssen; - Mevr. Liliane Lejeune; - De heer Jacques Destordeur; - De heer Jean Pirnay.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Namen, 6 februari 2003.

Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^