Ministerieel Besluit van 06 februari 2012
gepubliceerd op 22 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012201749
pub.
22/03/2012
prom.
06/02/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit instituut voor hen heeft gemaakt


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 20, § 4bis, ingevoegd bij wet van 20 december 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt, artikel 3, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 september 1998, 3 december 1999, 29 oktober 2001, 7 oktober 2002, 16 april 2003, 17 maart 2004, 14 januari 2005, 13 januari 2006, 12 januari 2007 en 31 januari 2011;

Gelet op het feit dat het ministerieel besluit van 31 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten het bedrag per aangeslotene slechts heeft vastgesteld tot en met het jaar 2011 zodat het op dit ogenblik noodzakelijk geworden is het bedrag vast te stellen vanaf het jaar 2012, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit instituut voor hen heeft gemaakt, wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Het bedrag per aangeslotene wordt vastgesteld op 1,74 EUR. Vanaf het jaar 2012 wordt dit bedrag jaarlijks als volgt geïndexeerd : het wordt vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de noemer 114,55 is en de teller de index van de consumptieprijzen van de maand november van het jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de vergoeding van de informaticakosten verschuldigd is. Genoemd bedrag is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen 114,55 (basis 2004 = 100). »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Brussel, 6 februari 2012.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^