Ministerieel Besluit van 06 januari 2015
gepubliceerd op 30 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2013 houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000017
pub.
30/01/2015
prom.
06/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983, en artikel 11, laatst gewijzigd bij de wet van 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, tweede lid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, artikel 42, § 1, tweede lid, en artikel 47, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Hoog Overlegcomité van 24 oktober 2014, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, wordt het opschrift van hoofdstuk 1 aangevuld met de woorden "met inbegrip van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "met inbegrip van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt 11° vervangen als volgt : "11° het basisoverlegcomité (211) bevoegd voor de Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met inbegrip van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer".

Art. 4.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de adjunct-arrondissementscommissaris van Eupen, Malmedy, Sankt Vith en de Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen" vervangen door de woorden "het diensthoofd van de Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met inbegrip van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 6 januari 2015.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^