Ministerieel Besluit van 06 januari 2015
gepubliceerd op 09 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009014
pub.
09/01/2015
prom.
06/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014009559 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de organieke wet van 30 november 1998 betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, de artikelen 4bis tot 4sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014009559 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op de oproep tot de kandidaten voor de vacante post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2014, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid, 2°, van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014009559 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat, worden de woorden "en tweetalig adjunct" opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 januari 2015.

K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^