Ministerieel Besluit van 06 januari 2015
gepubliceerd op 15 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 94 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011010
pub.
15/01/2015
prom.
06/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit nr. 94 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1994 en 4 maart 2012, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken op haar verzoek, daar zij geen activiteiten meer uitoefent bedoeld in artikelen 1, 1° en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

218

CIT GROUP (BELGIUM) SA

218

CIT GROUP (BELGIUM) NV

AVENUE LOUISE 209 A

LOUIZALAAN 209 A

1050 IXELLES

1050 ELSENE

N° D'ENTREPRISE :

ONDERNEMINGSNR. :

0437.436.445

0437.436.445


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 6 januari 2015.

Brussel, 6 januari 2015.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^