Ministerieel Besluit van 06 juli 2019
gepubliceerd op 30 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013383
pub.
30/07/2019
prom.
06/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013383

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


6 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 204, § 2, derde lid, vervangen bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten, en artikel 205, § 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten;

Gelet op advies nr. 66.146/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Het standaardformulier waarbij de minister bevoegd voor Justitie overeenkomstig artikel 204, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek het gemotiveerd schriftelijk advies vraagt aan de procureur-generaal van het rechtsgebied waar de benoeming dient te geschieden, wordt vastgesteld overeenkomstig het model A in bijlage van dit besluit.

Art. 2.Het standaardformulier waarbij de minister bevoegd voor Justitie overeenkomstig artikel 204, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek het gemotiveerd schriftelijk advies vraagt aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de benoeming dient te geschieden, wordt vastgesteld overeenkomstig het model B in bijlage van dit besluit.

Art. 3.Het standaardformulier waarbij de minister bevoegd voor Justitie overeenkomstig artikel 205, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek het gemotiveerd schriftelijk advies vraagt aan de procureur-generaal van het rechtsgebied waar de hernieuwing van de benoeming dient te geschieden, wordt vastgesteld overeenkomstig het model C in bijlage van dit besluit.

Art. 4.Het standaardformulier waarbij de minister bevoegd voor Justitie overeenkomstig artikel 205, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek het gemotiveerd schriftelijk advies vraagt aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de hernieuwing van de benoeming dient te geschieden, wordt vastgesteld overeenkomstig het model D in bijlage van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2019.

K. GEENS

Bijlage bij het ministerieel besluit van 6 juli 2019 tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 6 juli 2019 tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken.

K. GEENS.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^