Ministerieel Besluit van 06 juni 2000
gepubliceerd op 21 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden

bron
ministerie van financien
numac
2000003361
pub.
21/06/2000
prom.
06/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden (1)


De Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 345, § 4, eerste lid;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzonderheid op artikel 18, § 6, eerste lid, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het Wetboek der successierechten, inzonderheid op artikel 106, tweede lid, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1992 tot oprichting van een Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, inzonderheid op artikel 2, § 1, vervangen door het koninklijk besluit van 4 april 1995, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaren vermeld in de tabel van de bijlage van dit besluit worden, volgens de aanduidingen in die tabel, benoemd tot voorzitter, effectief lid of plaatsvervangend lid van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

Brussel, 6 juni 2000.

D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetboek der successierechten gecoördineerd bij koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936, Belgisch Staatsblad van 7 april 1936.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gecoördineerd bij koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, Belgisch Staatsblad van 1 december 1939.

Wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Koninklijk besluit van 9 november 1992, Belgisch Staatsblad van 25 november 1992.

Koninklijk besluit van 4 april 1995, Belgisch Staatsblad van 16 mei 1995.

Bijlage bij het ministerieel besluit van 6 juni 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 6 juni 2000.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^