Ministerieel Besluit van 06 juni 2000
gepubliceerd op 12 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoev

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007160
pub.
12/07/2000
prom.
06/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap


De Minister van Landverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Basisoverlegcomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap gegeven op 10 september 1999;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris, gegeven op 6 oktober 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 17 december 1999, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen inzake eerstaanwezend maatschappelijk assistent, klerk en beambte (weddenschaal 42 C), opgenomen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, worden vervangen door de hierna vermelde bepalingen : 8 van de 32 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28 F; 5 van de 53 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 15 van de 53 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 12 van de 53 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 5 van de 15 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Brussel, 6 juni 2000.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^