Ministerieel Besluit van 06 juni 2001
gepubliceerd op 31 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011250
pub.
31/07/2001
prom.
06/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


6 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999, inzonderheid op artikel 10, 7°;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, inzonderheid op artikel 23;

Op voorstel van de Controledienst voor de Verzekeringen, Besluit : Enig artikel. Het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, wordt voor het dienstjaar 2001 als volgt vastgesteld : - het basisinschrijvingsrecht : BEF 1 400; - het bijzonder inschrijvingsrecht : BEF 420.

Brussel, 6 juni 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^