Ministerieel Besluit van 06 juni 2001
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035757
pub.
19/07/2001
prom.
06/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs


De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 2, 3° en 28;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000 en 10 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996, 30 juni 1997, 13 juli 1998, 14 juni 1999 en 3 mei 2000, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage 2 van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996, 30 juni 1997, 13 juli 1998, 14 juni 1999 en 3 mei 2000, wordt onder de hoofding « T.S.O.-specialisatiejaren » : 1. In de lijst vermeld onder de rubrieken Administratie Vrije Beroepen T.S.O., Immobiliënbeheer T.S.O., Internationaal Transport- en Goederenverzending T.S.O., K.M.O.-Administratie T.S.O., Medico-Sociale Administratie T.S.O. en Verkoop en Distributie T.S.O., de benaming Informatica T.S.O. ingevoegd; 2. Alfabetisch de volgende rubriek ingevoegd : « Commercieel Webverkeer T.S.O. Boekhouden-informatica T.S.O. Economie-moderne talen A.S.O. Economie-wiskunde A.S.O. Handel T.S.O. Informatica T.S.O. Kantoor B.S.O. Onthaal en public relations T.S.O. Secretariaat-talen T.S.O. Toerisme T.S.O. Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2001.

Brussel, 6 juni 2001.

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^