Ministerieel Besluit van 06 juni 2006
gepubliceerd op 29 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof t

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009475
pub.
29/06/2006
prom.
06/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2006. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op de artikelen 33 tot 39, 42, 43 en 57;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan de hun adjuncten, zoals laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk sluiten betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, inzonderheid op de artikelen 17, 19, 20 § 1, 21, 22 § 1, en 25;

Gelet op het met redenen omkleed advies, uitgebracht door het basisoverlegcomité voor het personeel hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen tijdens zijn vergaderingen;

Overwegende dat de interne dienst over het nodige, voldoende gekwalificeerd personeel dient te beschikken om een actieplan ter bevordering van het welzijn op het werk te ontwikkelen;

Overwegende dat de preventieadviseur voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen, gezien het aantal werknemers, een erkende aanvullende vorming van het tweede niveau moet genieten;

Op voordracht van de Voorzitter van het basisoverlegcomité voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen, Besluit :

Artikel 1.Wordt definitief en voltijds aangesteld tot preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (I.D.P.B.) voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen : De heer Alex VOETS, Secretaris bij het parket bij het arbeidshof te Antwerpen.

Brussel, 6 juni 2006.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^