Ministerieel Besluit van 06 juni 2006
gepubliceerd op 28 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009506
pub.
28/06/2006
prom.
06/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


6 JUNI 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid het artikel 133 betreffende de samenstelling van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de benoeming van haar leden;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de artikelen 5 en 23 betreffende de onverenigbaarheden van de leden van de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009471 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de artikelen 5 en 23 betreffende de onverenigbaarheden van de leden van de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot lid van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen : - Mevr. Tina DEMEERSMAN; - de heer Georges LEJEUNE; - Mevr. Julie STRYPSTEIN. Neemt ontslag als lid van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen : - de heer Wilfried MEYVIS. Brussel, 6 juni 2006.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^