Ministerieel Besluit van 06 juni 2006
gepubliceerd op 05 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022527
pub.
05/07/2006
prom.
06/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep bedoeld in artikel 7, 2° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen sluiten tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep bedoeld in artikel 7, 2° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen sluiten tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 27 september 2004, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep bedoeld in artikel 7, 2° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen sluiten tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 27 september 2004, worden de vermeldingen « de heer Vandenbroucke, G., Kessel-Lo (Leuven) » en « Mevr. Poncé, A., Brussel » respectievelijk vervangen door de vermeldingen « Mevr. Vastiau, E., Sint-Genesius-Rode » en « Mevr. Moens, I., Marke ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 juni 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^