Ministerieel Besluit van 06 juni 2006
gepubliceerd op 05 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022532
pub.
05/07/2006
prom.
06/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


6 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, inzonderheid op artikel 1, § 3, gewijzigd door de programma-wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies nr 5154-4-4 van de Hoge Gezondheidsraad van 12 mei 2006, Besluit : Enig artikel. De volgende instellingen worden erkend tot 30 juni 2007 : 1° Universitair ziekenhuis te Antwerpen voor Amnionmembrane allogreffen;2° Ziekenhuis van Jolimont-La Louvière te La Louvière voor de stamcellen. Brussel, 6 juni 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^