Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 21 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003340
pub.
21/06/2007
prom.
06/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 553/2007 van de Commissie van 22 mei 2007 tot zevenenzeventigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de resolutie 1526 (2004) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 januari 2004;

Gelet op de resolutie 1617 (2005) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 29 juli 2005;

Gelet op de resolutie 1735 (2006) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 22 december 2006;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 et 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005) en 1735 (2006) van de Veiligheidsraad op 15 mei 2007 aangepast werd door de Mededeling SC/9017 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake middels de voormelde lijst aan te passen;

Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005) en 1735 (2006), zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 et 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 et 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 et 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 mei 2007.

Brussel, 6 juni 2007.

D. REYNDERS

Bijlage 1) De vermelding « Abd al-Hadi al-Iraqi [ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi] » in de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door : « Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [ook bekend als a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah].Geboortedatum : 1961. Geboorteplaats : Mosul, Irak.Nationaliteit : Iraaks. Overige informatie : hooggeplaatst lid van Al Qaida. » 2) De vermelding « Idris Ahmed Nasreddin [alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin]. Adres : a) Corso Sempione 69, 20149 Milaan, Italië, b) Piazzale Biancamano, Milaan, Italië, c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokko. Geboortedatum : 22.11.1929. Geboorteplaats : Adi Ugri, Ethiopië (thans Eritrea). Italiaanse nationaliteit. Nationaal identificatienummer : Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062 (vervaldatum 7.9.2005); buitenlands identiteitsbewijs K 5249. Italiaans fiscaal nummer : NSRDRS29S22Z315Y. Overige informatie : De heer Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano, Zwitserland, verlaten en is verhuisd naar Marokko. » in de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door : « Ahmed Idris Nasreddin [ook bekend als a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin]. Adres : a) Corso Sempione 69, 20149 Milaan, Italië, b) Piazzale Biancamano, Milaan, Italië, c) 10, Route de Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokko, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Zwitserland.

Geboortedatum : 22.11.1929. Geboorteplaats : Adi Ugri, Ethiopië (thans Eritrea). Italiaanse nationaliteit. Nationaal identificatienummer : Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062 (vervaldatum 7.9.2005); buitenlands identiteitsbewijs K 5249. Italiaans fiscaal nummer : NSRDRS29S22Z315Y. Overige informatie : a) de heer Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano, Zwitserland, verlaten en is verhuisd naar Marokko, b) Voorzitter van Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber. » 3) De vermelding « MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen bekend als GULF OFFICE ASSOC.PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI (Zwitserland). » in de lijst « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » wordt vervangen door : « MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (voorheen bekend als GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adres : Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Zwitserland. Overige informatie : de voorzitter van MIGA is Ahmed Idris Nasreddin. » Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 6 juni 2007.

De Minister van Financien, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^