Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 29 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202131
pub.
29/06/2007
prom.
06/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, inzonderheid op artikel 1, paragraaf 2, en artikel 18;

Overwegende dat de tabel in artikel 1, § 1, en de bijlagen 2 en 3 bij het besluit van 9 februari 2006 gewijzigd moeten worden om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen aangebracht door Richtlijn 2006/124/EG, waarvan de omzettingstermijn vastgelegd is op 30 juni 2007, Gelet op het overleg gepleegd tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 1 maart 2007 en goedgekeurd op 19 maart 2007;

Gelet op het advies nr. 43.001/4 van de Raad van State, gegeven op 29 mei 2007, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Richtlijn 2006/124/EG van de Commissie van 5 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad worden gedeeltelijk omgezet bij dit besluit, waarbij de omzetting betrekking heeft op de wijzigingen die door genoemde richtlijn in de bepalingen van Richtlijn 2002/55/EG zijn aangebracht.

Art. 2.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt de onder 2° opgenomen tabel van de groentegewassen vervangen door de tabel in bijlage I bij dit besluit.

Art. 3.In bijlage II bij voornoemd besluit wordt de tabel onder punt 3, a), vervangen door de tabel in bijlage II bij dit besluit.

Art. 4.In bijlage III bij voornoemd besluit wordt de tabel vervangen door de tabel in bijlage III bij dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2007.

Namen, 6 juni 2007.

B. LUTGEN

BIJLAGE I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 6 juni 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.

Namen, 6 juni 2007.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

BIJLAGE II Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 6 juni 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.

Namen, 6 juni 2007.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

BIJLAGE III Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 6 juni 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.

Namen, 6 juni 2007.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^