Ministerieel Besluit van 06 mei 2011
gepubliceerd op 31 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2009 tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024120
pub.
31/05/2011
prom.
06/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2008024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sluiten tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


De Minister van Volksgezondheid, De Minister van Landbouw, De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 8 oktober 2004 en 19 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002002233 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002197 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 oktober 2002, 28 september 2003, 10 februari 2004, 8 oktober 2004, 1 februari 2005, 12 april 2005, 22 november 2006, 26 april 2007 en 20 september 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004022172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002002233 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002197 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2008024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sluiten tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Overwegende de wijziging van de leden voorgesteld door de Voorzitter van het Directiecomité en de representatieve vakorganisaties, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 3, § 1, van het ministerieel besluit van 4 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2008024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sluiten tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, worden de woorden "Pauwels, André, adviseur-generaal" vervangen door de woorden "Borrenbergen, Karel, attaché" en worden de woorden "Verhaeghen, Mimi, attaché" vervangen door de woorden "Wauters, Peter, attaché ".

Art. 2.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Wauters, Peter, attaché" vervangen door de woorden "Gobbers, Dirk, technisch deskundige".

Art. 3.In artikel 5, § 1er, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Snacken René, eerstaanwezend werkleider" vervangen door de woorden "Luchian Cristina, attaché".

Art. 4.In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Quewet, Alain, attaché" vervangen door de woorden "Biot, Pierre, attaché".

Art. 5.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Hahaut, Annick, adviseur" vervangen door de woorden "Stiens, Sonia, attaché" en worden de woorden "Stiens, Sonia, attaché" vervangen door de woorden "Danczuk, Delphine, attaché".

Brussel, 6 mei 2011.

De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^