Ministerieel Besluit van 06 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024157
pub.
22/06/2011
prom.
06/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


6 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022783 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Klinische biologie sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie, Besluit : Enige artikel. Dr. Béatrice Gulbis, Uccle, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie, op de voordracht van de « Université libre de Bruxelles », ter vervanging van Dr. Marc Struelens, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Brussel, 6 mei 2011.

Mme L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^