Ministerieel Besluit van 06 november 2013
gepubliceerd op 20 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024398
pub.
20/11/2013
prom.
06/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


6 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten, artikel 4, 1°, en artikel 10, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten;

Gelet op advies 53.031/1 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Verordening (EG) 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechterlijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van de Richtlijn 92/65/EEG van de Raad;

Overwegende de Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, afdeling I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt;

Overwegende dat Nederland en Frankrijk niet langer vrij zijn van rabiës volgens de definitie van de OIE en bijgevolg de bijlagen I en II van het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten dienen gewijzigd te worden, Besluit : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten worden de bijlagen I en II vervangen door de bijlagen I en II bij dit besluit.

Brussel, 6 november 2013.

Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE I bij het ministerieel besluit van 6 november 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten « Bijlage I bij het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten Andorra Liechtenstein Monaco San Marino Vaticaanstad Cyprus Denemarken Duitsland Finland Ierland Groothertogdom Luxemburg Malta Noorwegen Oostenrijk Portugal Tsjechische Republiek Verenigd Koninkrijk IJsland Zweden Zwitserland » Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 6 november 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten.

Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE II bij het ministerieel besluit van 6 november 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten « Bijlage II bij het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten Cyprus Denemarken Duitsland Finland Ierland Groothertogdom Luxemburg Malta Oostenrijk Portugal Tsjechische Republiek Verenigd Koninkrijk Zweden » Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 6 november 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^