Ministerieel Besluit van 06 september 2013
gepubliceerd op 03 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. A1/02466/138/17 van 6 juli 1982, A1/02467/138/19 van 31 mei 1983 en A1/02159/138/21 van 29 juni 1982 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van, respectievelijk, de privéover

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014543
pub.
03/10/2013
prom.
06/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


6 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. A1/02466/138/17 van 6 juli 1982, A1/02467/138/19 van 31 mei 1983 en A1/02159/138/21 van 29 juni 1982 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van, respectievelijk, de privéoverwegen nrs. 17, 19 en 21 op de spoorlijn nr. 138


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op de ministeriële besluiten nrs. A1/02466/138/17 van 6 juli 1982, A1/02467/138/19 van 31 mei 1983 en A1/02159/138/21 van 29 juni 1982;

Overwegende dat de bovengenoemde ministeriële besluiten de veiligheidsinrichtingen vaststellen van, respectievelijk, de privé-overwegen nrs. 17, 19 en 21 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelineau - Gerpinnes, gelegen te Acoz, respectievelijk ter hoogte van de kilometerpalen 4.919, 5.360 en 6.681;

Overwegende dat deze privé-overwegen op het terrein zijn afgeschaft, Besluit : Enige artikel. De ministeriële besluiten nrs. A1/02466/138/17 van 6 juli 1982, A1/02467/138/19 van 31 mei 1983 en A1/02159/138/21 van 29 juni 1982 worden opgeheven.

Brussel, 6 september 2013.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^