Ministerieel Besluit van 06 september 2013
gepubliceerd op 27 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.653.867 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024345
pub.
27/09/2013
prom.
06/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


6 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.653.867 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten betreffende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd bij de wetten van 14 maart 1960, 7 juni 1994 en 6 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003023040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn;

Gelet op het gunstig advies van het Beoordelingscomité geformuleerd op 18 juni 2013;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiên, gegeven op 12 augustus 2013, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van twee miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend achthonderd zevenenzestig euro (2.653.867 euro) ten laste van de basisallocaties 25 56 23 4130 01, 25 56 23 4430 01, 25 56 23 4523 02 en 25 56 23 4533 01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 6 september 2013.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE

Begunstigden Beneficiaires

Duur Duree

Begroting Budget

Toelage Subside

Betalingen Paiements

RF 13/6273 BruSpecTe Dr. D. Fretin (CODA-CERVA) Dr. M. Mori (CODA-CERVA Prof. C. Saegerman (ULg) Prof. J.-J. Letesson (UNam) Prof. J. Godfroid (Norwegian School for Veterinary Medicine)

36 maanden/mois

399.588 EUR

399.588 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2013) : 8.685 EUR 2de voorschot/2ème avance (2014) : 120.000 EUR 3de voorschot/3ème avance (2015) : 118.000 EUR 4de voorschot/4ème avance (2016) : 112.944 EUR Saldo/Solde (2017) : 39.959 EUR

RF 13/6274 TOXOSAFE Dr. K. Dierick (WIV-ISP) Dr. S. De Craeye (WIV-ISP) Prof. E. Cox (UGent) Prof. P. Dorny (ITG)

48 maanden/mois

470.000 EUR

373.591 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 86.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 85.000 EUR 3de voorschot/3ème avance (2016) : 84.000 EUR 4de voorschot/4ème avance (2017) : 81.232 EUR Saldo/Solde (2018) : 37.359 EUR

RF 13/6280 VERNITOX Dr. E. Van Hoeck (WIV-ISP) Dr. F. Bolle (WIV-ISP) Dr. B. Mertens (WIV-ISP)

12 maanden/mois

89.154 EUR

89.154 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 80.239 EUR Saldo/Solde (2015) : 8.915 EUR

RF 13/6272 CampyNanoCure Prof. H. De Greve (VUB) Prof. F. Pasmans (UGent) Prof. F. Haesebrouck (UGent) Prof. A. Martel (UGent) Prof. J.-P. Hernalsteens (VUB)

48 maanden/mois

400.000 EUR

400.000 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 92.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 91.000 EUR 3de voorschot/3ème avance (2016) : 89.000 EUR 4de voorschot/4ème avance (2017) : 88.000 EUR Saldo/Solde (2018) : 40.000 EUR

RT 13/3 EPIDIACAP 1 Prof. C. Saegerman (ULg) Dr. Y. Van der Stede (CODA-CERVA) Dr. K. De Clercq (CODA-CERVA) Dr. F. Vandenbussche (CODA-CERVA)

24 maanden/mois

250.000 EUR

250.000 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 113.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 112.000 EUR Saldo/Solde (2016) : 25.000 EUR

RF 13/6275 VERDO-KIP Prof. K. Houf (UGent) Dr. C. Moons (UGent)

48 maanden/mois

291.953 EUR

291.953 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 67.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 66.000 EUR 3de voorschot/3ème avance (2016) : 65.000 EUR 4de voorschot/4ème avance (2017) : 64.758 EUR Saldo/Solde (2018) : 29.195 EUR

RF 13/6277 TRANSGGO Prof. D. Knapen (UA) Prof. R. Blust (UA) Dr. M. De Loose (ILVO) Prof. M. Eeckhout (Hogeschool Gent, UGent) Prof. S. De Saeger (UGent)

48 maanden/mois

415.408 EUR

399.586 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 92.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 91.000 EUR 3de voorschot/3ème avance (2016) : 89.000 EUR 4de voorschot/4ème avance (2017) : 87.627 EUR Saldo/Solde (2018) : 39.959 EUR

RT 13/1 ANASPAR 1 Prof. B. Sonck (ILVO)

24 maanden/mois

256.200 EUR

199.995 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 90.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 89.995 EUR Saldo/Solde (2016) : 20.000 EUR

RT 13/5 HARMVECT 1 Prof. D. Berkvens (ITG) Dr. M. Madder (ITG) Dr. T. Marcotty (ITG) Dr. K. Van Laecke (ILVO) Dr. M. Maes (ILVO)

36 maanden/mois

277.742 EUR

250.000 EUR

1ste voorschot/1ère avance (2014) : 76.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2015) : 75.000 EUR 3de voorschot/3ème avance (2016) : 74.000 EUR Saldo/Solde (2017) : 25.000 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 6 september 2013 tot toekenning van een toelage van 2.653.867 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^