Ministerieel Besluit van 07 april 2000
gepubliceerd op 26 april 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998 tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend ve

bron
ministerie van financien
numac
2000003234
pub.
26/04/2000
prom.
07/04/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003356 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden sluiten tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden toegekend aan de eerstaanwezend verificateurs bij een fiscaal bestuur, ex-verificateurs-accountant en tot aanwijziging van de betrekkingen van assistent bij financiën waarin de functie van chef bij de dienst der inkohieringen kan toegekend worden


De Minister van Financiën, Gelet op het ministerieel besluit van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003356 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden sluiten tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef; van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden toegekend aan de eerstaanwezend verificateurs bij een fiscaal bestuur, ex-verificateurs-accountant en tot aanwijzing van de betrekkingen van assistent bij financiën waarin de functie van chef bij de dienst der inkohieringen kan toegekend worden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 22 februari 1999;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Tussenoverlegcomité (departement Financiën) van 15 februari 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003356 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden sluiten tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef; van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden toegekend aan de eerstaanwezend verificateurs bij een fiscaal bestuur, ex-verificateurs-accountant en tot aanwijzing van de betrekkingen van assistent bij financiën waarin de functie van chef bij de dienst der inkohieringen kan toegekend worden, wordt het woord « Montzen » vervangen door het woord « Welkenraedt ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 1998.

Brussel, 7 april 2000.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^