Ministerieel Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 05 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011375
pub.
05/09/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


7 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit


De Minister van Mobiliteit, De Minister van Consumentenzaken, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001, 18 december 2002 en 27 december 2005;

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, inzonderheid op artikel 11, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1996 en 6 december 2005;

Overwegend het positief resultaat van het onderzoek van de aanvragen tot hernieuwing van de erkenning, Besluit : Enig artikel. De erkenningen van de in de tabellen van Bijlagen I, II en III vermelde instanties, tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, worden verlengd voor een duur van 5 jaar.

Brussel, 7 augustus 2006.

De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

BIJLAGE I Bevoegde instanties belast met het opmaken van de technische

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^