Ministerieel Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 21 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014199
pub.
21/09/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen en personenvervoer, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de voorzitter en van de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B benoemd bij ministerieel besluit van 28 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B worden verlengd tot 28 februari 2007.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2006.

Brussel, 7 augustus 2006.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^