Ministerieel Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 21 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014200
pub.
21/09/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten


De Minister van Mobiliteit, Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1925 betreffende de oprichting van een commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten, inzonderheid de artikelen 1, 2, 3 en 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2000 houdende goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het verlenen van Rijnschipperspatenten en van de Bijlagen en opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 1976 houdende goedkeuring van de nieuwe tekst van het Reglement betreffende het verlenen van Rijnschipperspatenten;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten sluiten houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten benoemd bij ministerieel besluit van 2 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten sluiten houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten worden verlengd tot 28 februari 2007.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Brussel, 7 augustus 2006.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^