Ministerieel Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 21 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014201
pub.
21/09/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn


De Minister van Mobiliteit, Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1965 houdende goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van radardiploma's voor de Rijn, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn sluiten houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de voorzitter en van de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn benoemd bij ministerieel besluit van 2 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn sluiten houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn worden verlengd tot 28 februari 2007.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Brussel, 7 augustus 2006.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^