Ministerieel Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 21 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de Examencommissie van matroos voor de binnenvaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014202
pub.
21/09/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de Examencommissie van matroos voor de binnenvaart


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de overeenkomst tussen het Groothertogdom Baden, Beieren, Frankrijk, het Groothertogdom Hessen, Nederland en Pruisen voor de Rijnvaart, getekend op 17 oktober 1868 te Mannheim, inzonderheid op artikel 46, gewijzigd door de overeenkomst van 20 november 1963, goedgekeurd door de wet van 4 februari 1967;

Gelet op het Reglement betreffende het Onderzoek van Rijnschepen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 maart 1976, zoals achteraf gewijzigd, inzonderheid op het hoofdstuk 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1988 houdende goedkeuring van de resolutie nr. 11 van 4 juni 1987 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart met betrekking tot het onderzoek van Rijnschepen, inzonderheid op het artikel 14.02, punt 2.2., van bijlage 1, bij de resolutie;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart sluiten houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie van matroos voor de binnenvaart sluiten houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie van matroos voor de binnenvaart, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de voorzitter en van de leden van de examencommissie van matroos voor de binnenvaart benoemd bij ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie van matroos voor de binnenvaart sluiten houdende benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie van matroos voor de binnenvaart worden verlengd tot 28 februari 2007.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 mei 2006.

Brussel, 7 augustus 2006.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^