Ministerieel Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 11 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011092
pub.
11/03/2014
prom.
07/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, artikel 10;

Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, artikel 77;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juli 2001 en 12 mei 2009;

Gelet op het akkoordbevindingen van de Minister van Justitie, gegeven op 18 juli 2013 en 13 januari 2014, Besluit :

Artikel 1.Worden respectievelijk benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen : Mevr. Béatrice Ponet, Raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen, en de heer Ralf Schmidt, Vrederechter van het kanton Eupen.

Art. 2.Worden benoemd tot effectieve leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen : 1° als vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties : Mevr.Danièle Bovy, Mevr. An Declercq en Mevr. Patricia De Marchi;

De heer Geert Coene, de heer Pieter-Jan De Koning en de heer Sébastien Storme; 2° als vertegenwoordigers van de organisaties van de productie, distributie, landbouw en middenstand : Mevr.Anneleen Dammekens en Mevr. Nathalie Pint;

De heer Lieven Cloots, de heer Arnaud Lecocq en de heer Francis Walschot; 3° als vertegenwoordiger van de vrije beroepen : De heer Gert Peeters;4° als permanente deskundigen : Mevr.Christine Biquet en Mevr. Britt Weyts;

De heer Koen Byttebier en de heer Reinhard Steennot.

Art. 3.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen : 1° als vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties : Mevr.France Kowalsky, Mevr. Caroline Sauveur, Mevr. Astrid Thienpont en Mevr. Diana Van Oudenhoven;

De heer Jan Moers en de heer Thomas Moureau; 2° als vertegenwoordigers van de organisaties van de productie, distributie, landbouw en middenstand : Mevr.Elke Van Overwaele en Mevr. Barbara Veranneman;

De heer Gérard de Laminne de Bex, de heer Philippe Lambrecht en de heer Jonathan Lesceux; 3° als vertegenwoordiger van de vrije beroepen : Mevr.Brigitte Delbrouck; 4° als permanente deskundigen : Mevr.Cécile Delforge en Mevr. Régine Feltkamp;

De heer Michiel De Muynck en de heer Daily Wuyts.

Brussel, 7 februari 2014.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^