Ministerieel Besluit van 07 januari 2011
gepubliceerd op 11 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van de Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009068
pub.
11/02/2011
prom.
07/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


7 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van de Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht Gelet op het Ministerieel besluit van 20 april 2005 houdende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het Ministerieel besluit van 24 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009224 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009223 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009225 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009226 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009228 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009227 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009229 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht sluiten houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht;

Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006010038 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende het ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht te Vorst en de benoeming van de nieuwe voorzitter sluiten houdende het ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht te Vorst en de benoeming van de nieuwe voorzitter, Besluit : Enig artikel. Volgend mandaat van de voorzitter van de Commissies van Toezicht wordt verlengd vanaf : 23 februari 2009 : - De heer Tom Vander Beken, Commissie van Toezicht te Gent 29 november 2010 : - De heer Réginald de Béco, Commissie van Toezicht te Vorst;

Volgend mandaat van de leden van de Commissies van Toezicht wordt verlengd vanaf : 21 april 2009 : - Mevr. Annie Geldhof, Commissie van Toezicht te Gent 1 maart 2010 : - Mevr. Olivia De Vel, Commissie van Toezicht te Gent : - De heer Ferdinand Hawer, Commissie van Toezicht te Gent : Worden benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht Bij de gevangenis te Nijvel : - Mevr. Viviane Vannes, in de hoedanigheid van lid advocaat;

Bij de gevangenis te Gent : - De heer Frank Van Damme - De heer Tony Van Parys Bij de gevangenis van Itter : - Mevr. Jaqueline de Kerchove - De heer Jean-Paul Goolaerts, in de hoedanigheid van geneesheer Brussel, 7 januari 2011.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^