Ministerieel Besluit van 07 januari 2015
gepubliceerd op 15 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011014
pub.
15/01/2015
prom.
07/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstcoöperaties met ingang van 1 oktober 2014, de volgende coöperatieve vennootschap :

5280

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG INGELMUNSTER CVBA - BKI

Te Ingelmunster

Numéro d'entreprise : 0567.755.153

Ondernemingsnummer :


Art. 2.Worden erkend in de commissie der dienstcoöperaties met ingang van 1 november 2014, de volgende coöperatieve vennootschappen :

5279

PROMETHIQUE SCRL-FS

A Saint-Hubert (Arville)

Numéro d'entreprise : 0553.598.004

Ondernemingsnummer :


5281

DE KONINGSMOLEN CVBA

Te Eliksem

Numéro d'entreprise: 0869.796.426

Ondernemingsnummer :


5282

CENTRUM CVBA-SO

Te Hooglede

Numéro d'entreprise : 0550.590.905

Ondernemingsnummer :


Art. 3.De erkenningen in de vorige artikelen vermeld blijven geldig tot 31 mei 2015 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 7 januari 2015.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^