Ministerieel Besluit van 07 januari 2015
gepubliceerd op 07 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031192
pub.
07/04/2015
prom.
07/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Gelet op artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet.

Art. 2.Worden benoemd voor twee jaar tot leden van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : a) als regelmatige taxigebruikers van het Brussels hoofdstedelijk Gewest : 1° de heer Roland DE COSTER;2° de heer Mohammed ABDENNAHI;3° de heer Yvan VANDENBERGH;4° de heer Jean-Marie AMAND;5° de heer Cyril PAUGET;6° Mevr.Francine WERTH; 7° de heer Vincent CAMPEOL;8° de heer Marcello ACCORSI;9° de heer Stéphane OBEID; b) als vertegenwoordiger van de VZW Brussels Hotels Association (B.H.A.) : de heer Rodolphe VAN WEYENBERGH; c) als afgevaardigde van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de Minister of de Staatsecretaris bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur vertegenwoordigt : de heer Mathias DOBBELS;d) als afgevaardigden van de Administratie : Mevr.Michaela POPESCU, Mevr. Caroline DOCQUIERT en Mevr. Julie LOMBAERTS (effectieve leden), Mevr. Véronique VANBERG, Mevr. Larissa VERSTREPEN en Mevr. Kathy SOETENS (plaatsvervangende leden);

Art. 3.Het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgezeten door Mevr. Michaela POPESCU (effectief lid) of door Mevr. Véronique VANBERG (plaatsvervangend lid).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 7 januari 2015.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^