Ministerieel Besluit van 07 januari 2019
gepubliceerd op 24 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2017 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019040037
pub.
24/01/2019
prom.
07/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040037

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


7 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende de oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, artikel 5, gewijzigd bij wet van 16 januari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 26 mei 2015, 18 januari 2017 28 september 2017 en 23 mei 2018, Besluit :

Artikel 1.In § 2 van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging wordt de heer Eddy PLAISIR vervangen door de heer Tony SIX, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 7 januari 2019.

D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^