Ministerieel Besluit van 07 juli 2015
gepubliceerd op 14 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015203360
pub.
14/07/2015
prom.
07/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203360

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


7 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen


De Minister van Begroting, De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juni 2015;

Overwegende dat de heer Patrick Van Bourgognie tijdelijk verhinderd is om revisorale opdrachten uit te voeren om reden van onverenigbaarheden zoals bedoeld in artikel 13, § 2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, Besluiten :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 9 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt ingetrokken.

Art. 2.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt vervangne door : "

Artikel 1.Joris Mertens, bedrijfsrevisor, wettelijke vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wordt benoemd, vanaf 1 september 2014, ter vervanging van de heer Patrick Van Bourgognie als revisor bij het Fonds voor Arbeidsongevallen voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2012-2017."

Art. 3.De aanduiding van een nieuwe revisor heeft geen enkele invloed op het bedrag van de maximale jaarvergoeding voor de opdracht, dat in geen enkel geval het bedrag bedoeld in artikel 2 van het voornoemde ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten mag overschrijden.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

Brussel, 7 juli 2015 De Minister van Begroting, H. JAMAR De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^